Klubben

Ölanda flygplats drivs ideellt av Ölanda Flyg- och Motorsällskap (ÖFM). Styrelsens långsiktiga mål är att sätta flygplatsen i ett skick så att den blir godkänd av Luftfartsverket för taxi och rundflyg. Detta innebär bla. en omasfaltering av banan och ev en förlängning av banan.

ÖFM är ett opolitiskt sällskap, som vill tillvarata allmänflygets intresse och bevara Ölanda flygplats i dess unika miljö. Sällskapet arbetar aktivt för, att bibehålla norra Öland som en levande bygd och på sikt möjliggöra förbättrade kommunikationer till fastlandet.

Styrelsen uppskattar alla förslag och idéer om hur vi skall utveckla Ölanda. Kontakta någon i styrelsen om du har några frågor. Vi behöver från tid till annan hjälp av många frivilliga händer. Anmäl gärna ditt intresse att hjälpa till.

I styrelsen ingår:

Fredrik Spong (ordf)  070-697 87 26
Göran Stensson(sekr.) 076-201 48 28
Andreas Hindenburg (kassör)  073-351 80 10


Ta bort mellanslaget för att erhålla den korrekta e-mailadressen!

Fredrik Spong(ordf.) fredrik @ölanda.se
Göran Stensson (sekr.) gstensson @gmail.com
Andreas Hindenburg(kassör)  andreas @ ölanda.se