Medlemskap

Genom ditt medlemskap stöder du underhållet av Ölanda flygplats.
Alla i styrelsen arbetar helt utan ersättning för flygplatsens underhåll
och utveckling. Medlemmarna erbjuds information om vad som händer
på flygplatsen genom denna hemsida och genom en fn årligen utkommande
skrift, Ölanda Nytt.

Medlemsavgiften betalas genom insättning på ÖFM´s pg 646 30 56-9 eller bg5399-9090.
Glöm ej att ange Ditt namn och adress!

Medlemsavgift för flygande medlemmar 500 kr.
Landningsavgift ingår

Medlemsavgift för stödjande medlemmar 150 kr

Landningsavgift 100 kr
Landningsavgiften betalas med Swish 123 628 0937