Banan fri!

Påsken var vacker om än något kall. Fältet visade upp sig på bästa sätt.

Klart för säsongens flygturer.