Besök från England

Vi fick besök av Tom Cassals som var på väg från Riga hem till England.

Han ville tanka och Göran ställde upp, tidigt på morgonen.

Resan hem gick bra och Tom hörde av sig och tackade för servicen!